Open accessibility menu Skip to page content

100%
secs
  • Video duration
  • Slideshow duration
  • Audio duration
  • Custom duration
  • Cut Kopya Select All Paste
  • Paste Ctrl+V
  • I-resize Shift+R
  • Unlock all items
  • I-save Ctrl+S
  • Send Backward Shift+↓
  • Send to Bottom Ctrl+Shift+↓
  • Bring Forward Shift+↑
  • Bring to Top Ctrl+Shift+↑
  • Cut Ctrl+X
  • Copy Text Ctrl+C
  • Paste Ctrl+V
  • Select All Ctrl+A
  • Duplikado Ctrl+D
  • Copy Item Ctrl+C
  • Paste Ctrl+V
  • Burahin Del
  • Naka-lock sa Lugar Unlock Position Ctrl+L
  • Enable spellcheck
  • Disable spellcheck
  • Duplikado Ctrl+D
  • Copy Group Ctrl+C
  • Burahin Del
  • Left align
  • Center horizontally
  • Right align
  • Top align
  • Center vertically
  • Bottom align
  • NEW
    • Wala
    • Block
    • Bounce In Down
    • Fade
    • Jello
    • Pan
    • Pop
    • Rise
    • Rotate
    • Slide
    • Tumble
      • Slower
      • Slow
      • Medium
      • Fast
      • Faster
      • Kaliwa
      • Kanan
    • Solid na Kulay
    • Gradient
    • Transparent
    • My Backgrounds
    • Stock na Larawan
    • Mga Effect

    • Adjustments

Pamagat

Layout

    • Wala
    • Bi Fold (horizontal)
    • Tri Fold (horizontal)
    • Four Panel (horizontal)
    • Bi Fold (vertical)
    • Tri Fold (vertical)
    • Four Panel (vertical)
      • Inch
      • Millimeter
Ang item na ito ay naka-lock sa puwesto nito. I-unlock ito para mapaikot-ikot ito.
  • Layout

  • Alignment sa Disenyo

Eraser

  • Pencil
  • Circle
  • Draw brush spray Draw brush spray loading
    Spray

On my design

    Uploaded

    Upload

      All fonts

        Styles

        Search Results

          Ignored words

          I-click dito para baguhin ang mga audio clip

          Image Placeholder Image Border style 1 Image Border style 2 Image Border style 4 Image Border style 5 Image Border style 6 Image Border style 7